NIHF Region Midt Administrasjon og styre 2020/2021

Kretskontor Line Kuvås
Postadresse: Sør Trøndelag Ishockeykrets
Tungavegen 3
7047 Trondheim
Organisasjonsnummer: 984 553 137
Åpningstid: Mandag-Fredag kl: 08:30 - 15:30
Telefon: 952 49 333
Telefax
Bankgiro: 4200.07.21195 (Sparebank1 Midtnorge)
E-Post: stihk@online.no
Nettsider: http://stihk.no
Daglig leder Line Kuvås
Mob: 952 49 333
E-Post: stihk@online.no
Leder Espen Refseth
Mobil: 959 77 441
E-Post: espen.refseth@me.com
Nestleder sportslig Trond Olsen
Mobil: 932 10 729
E-Post: stihk.sportslig@gmail.com
Nestleder organisasjon Tom Arntsen
Mobil: 901 13 480
E-Post: arntsen1972@gmail.com
Regnskapsfører Meråker Regnskapskontor AS
Tlf: 74 81 34 00 Mob:
Revisor Melhus Regnskap AS
Tlf: 72 87 82 00 Fax: 72 87 82 01 Mob: 913 68 630
Komitèer og grupper:
Anleggskomitè Leder
Frode Storesund
Mob: 473 81 677
E-post: frode.storesund@gmail.com

Medlem
Bård Nilssen
Mob: 907 69 868
E-post: Nilssenb@gmail.com

Medlem
Sigve Bråten
Mob: 452 91 003
E-post: sigve94@gmail.com

Medlem
Joachim Torp
Mob: 957 57 023
E-post: Joachim.Torp@bdo.no

Sportsligkomitè Leder
Trond Olsen
Mob: 932 10 729
E-post: stihk.sportslig@gmail.com

Medlem
Martin Jansson
E-post: martinjansson.ehgroup@gmail.com

Dommerkomitè Leder
Stian Vik
Mob: 922 04 791
E-post: viksti@frisurf.no

Medlem
Tor Kristian Langås
Mob: 901 04 414
E-post: tor.kristian.langaas@konicaminolta.no

Medlem
Per Gustav Solem
Mob: 915 91 363
E-post: pgsolem@gmail.com

Medlem
Bente Owren
Mob: 951 49 704
E-post: benteowren@yahoo.no

Rekrutteringskomitè Leder
Anneli Karjalainen
Mob: 977 13 039
E-post: a.h.karjalainen@gmail.com

Kvinnekomitè Leder
Lene Glasø
Mob: 900 57 531
E-post: lene.glasoe@gmail.com

Medlem
Kåre Nordnes
Mob: 958 11 170
E-post: kare.nordnes@gmail.com

Seriekomitè Leder
Elin Sagberg Rønning
Mob: 916 83 218
E-post: stihk.seriekomite@gmail.com

Utdanningskomitè Leder
Siri Kjeldsberg
Mob: 922 69 350
E-post: stihk.utdanning@gmail.com

Medlem
Hugo Rødsjø
Mob: 917 38 746
E-post: hugorodsjo74@gmail.com

Domskomitè Leder
Jacob Matheson
Mob: 940 35 210
E-post: matheson.jacob@gmail.com

Medlem
Petter Hegle
Mob: 911 03 877
E-post: petterhegle@gmail.com

Medlem
Eivind Aspen
Mob: 456 00 477
E-post: eivind.aspen@gmail.com

Valgkomitè Lederne i breddeklubbene