Bestemmelser om rekrutteringsområde for klubbene i Trondheim

For at klubbene skal kunne drive sin PR - virksomhet og sitt rekrutteringsarbeid uten å "tråkke hverandre på tærne", deles byen inn i fem rekrutteringsområder fordelt på de fem klubbene som driver rekrutteringsarbeid i Trondheim.

Inndelingen skal være retningsgivende for all utadrettet virksom klubbene driver. Inndelingen viser barneskolene (primærskole uthevet) som klubbene skal drive sitt rekrutteringsarbeid overfor. 

IL Astor
Byåsen, Dalgård, Hallset, Ila, Nyborg, Stavset, Åsveien, Flatåsen, Kolstad, Saupstad og Romulslia. 

Flatås IL
(Flatåsen, Kattem, Kolstad, Romulslia, Rye, Saupstad, Spongdal, Stabbursmoen og Åsheim).Rekrutteringsområdet delt mellom Astor og Tiller. 

Leangen Ishockeyklubb
Brundalen, Brurok, Charlottenlund, Ranheim, Solbakken, Steindal, Strindheim, Vikåsen og Åsvang. 

Rosenborg Ishockeyklubb
Berg, Bispehaugen, Eberg, Kalvskinnet, Lade, Lilleby, Nardo, Nidarvoll, Singsaker og Utleira. 

Tiller IL
Bratsberg, Breidablikk, Hårstad, Nypvang, Okstad, Rosten, Sjetne, Tonstad, Kattem, Rye, Spongdal, Åsheim og Stabbursmoen. 

STIHK