STIHK Administrasjon og styre 2018/2019

Kretskontor Line Kuvås
Postadresse: Sør Trøndelag Ishockeykrets
Tungavegen 3
7047 Trondheim
Organisasjonsnummer: 984 553 137
Åpningstid: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag kl: 08:00 - 15:30
Telefon: 971 08 525 (Ikke i bruk, se Daglig leder)
Telefax
Bankgiro: 4200.07.21195 (Sparebank1 Midtnorge)
E-Post: stihk@online.no
Nettsider: http://stihk.no
Daglig leder Line Kuvås
Mob: 952 49 333
E-Post: stihk@online.no
Leder Espen Refseth
Mobil: 959 77 441
E-Post: espen.refseth@me.com
Nestleder organisasjon Jon Martin Sørgård
Mobil: 930 87 785
E-Post: jon.soergaard@siemens.com
Regnskapsfører Meråker Regnskapskontor AS
Tlf: 74 81 34 00 Mob:
Revisor Melhus Regnskap AS
Tlf: 72 87 82 00 Fax: 72 87 82 01 Mob: 913 68 630
Komitèer og grupper:
Anleggskomitè Leder
Anniken B. Meisler
Mob: 476 67 507
E-post: ann-meis@online.no

Medlem
Frode Storesund
E-post: frode.storesund@gmail.com

Dommerkomitè Leder
Stian Vik
Mob: 922 04 791
E-post: viksti@frisurf.no

Medlem
Inge Halseth
Mob: 928 55 102
E-post: halsethinge@gmail.com

Medlem
Tor Kristian Langås
Mob: 901 04 414
E-post: tor.kristian.langaas@konicaminolta.no

Medlem
Per Gustav Solem
Mob: 915 91 363
E-post: pgsolem@gmail.com

Medlem
Bente Owren
Mob: 951 49 704
E-post: benteowren@yahoo.no

Rekrutteringskomitè Leder
Bjørnar Kvello Hansen
Mob: 982 22 185
E-post: bjornar.k.hansen@gmail.com

Medlem
Johnny Svendsen
E-post: johnny@jbp.no

Kvinnekomitè Leder
Karl Bodin
Mob: 932 10 058
E-post: kalle.bodin@gmail.com

Medlem
Silje Rodahl
Mob: 930 16 551
E-post: silje.rodahl@gmail.com

Seriekomitè Leder
Paul Myklestad
Mob: 928 53 381
E-post: paul.myklestad@norconsult.com

Medlem
Gry Roaldseth
Mob: 951 72 344
E-post: gry.roaldseth@icloud.com

Medlem
Lars Kviteng
Mob: 934 68 365
E-post: lars.kviteng@gmail.com

Medlem
Bjørn Sollid
Mob: 988 16 086
E-post: bsollid@yahoo.no

Utdanningskomitè Leder
Eling Sagberg Rønning
Mob: 916 83 218
E-post: elinmronning@gmail.com

Medlem
Siri Kjeldsberg
Mob: 922 69 350
E-post: siri.kjeldsberg@gmail.com

Domskomitè Leder
Jacob Matheson
Mob: 940 35 210
E-post: matheson.jacob@gmail.com

Medlem
Petter Hegle
Mob: 911 03 877
E-post: petterhegle@gmail.com

Medlem
Eivind Aspen
Mob: 456 00 477
E-post: eivind.aspen@gmail.com

Valgkomitè Lederne i breddeklubbene